Ние сме вашия партньор

строителна компания - Ге Груп

1. Изграждане на шумозащитни стени

Шумоизолиращи алуминиеви панели за контрол на разпространението на транспортния шум.
Изграждане на шумозащитни стени на магистрали и железопътни линии.

Доставка и монтаж на шумозащитни панели
шумозащитни панели – звукопоглъщащи, звукоотразяващи и комбинирани

строителна компания - Ге Груп

2. Изграждане на фотоволтаични паркове

строителна компания - Ге Груп

3. Строителство